Vereckei hágó

A Vereckei-hágó a Máramarosi-havasok és a Keleti-Beszkidek közt biztosítja az áthaladást 839 m magasan. Szerepe mára már nem jelentős, a Kijev-Csap főútvonal elkerüli a hágót. A múltban betöltött szerepe ennél sokkal fontosabb volt.

Itt jöttek be honfoglaló őseink a Kárpát-medencébe, ezért minden magyar számára fontos zarándokhely. Több ízben építettek vagy próbáltak építeni emlékjelet a honfoglalás tiszteletére, melyet azonban vagy leromboltak, vagy nem is engedtek felépíteni.

A hosszú évtizedekig tartó huzavona végére 2008-ban került pont, amikor is Matl Péter munkácsi szobrász alkotása felépült a hágón. A kész alkotás bonyolult, többrétegű szimbólumrendszert foglal magába: a hétágú virágforma az ősi vallásokból vett életfamotívum, a hét ág egyben a hét magyar törzsét, az alsó kő pedig a vérszerződés kelyhét is jelképezi, amelybe a hét vezér a vérét összefogta, s ebből született meg a Magyar Nemzet. Az oltárkő mindkét oldalán kereszt van kifaragva. Érdekes még az, hogy a művész a hat alsó tömböt a turul szárnyaiként, a felsőt a törzseként értelmezi, míg a belső üres rész Emese (a monda szerint Emesét álmában egy turulmadár termékenyítette meg, ebből született meg Álmos és a magyar nemzet).

Sajnos, az elmúlt években többször is megrongálták vandálok az emlékművet, de soha nem helyrehozhatatlanul. A hágóra Alsóverecke településen keresztül juthatunk, meglehetősen rossz állapotú úton.