Podheringi emlékmű

Podhering ma már Munkáccsal összeépült település. A várostól keletre a Latorca kettős kanyarulatánál fekszik.  A közeli hegy lábánál egy közelmúltban felújított obeliszk áll, melyet az 1849-es podheringi csata emlékére emeltek. Felirata a következő: Az 1849. évi április hó 22-ik napján Magyarország állami függetlenségéért e helyen vívott győzelmes ütközet emlékére emelteté a hazafias kegyelet 1901-ben. A podheringi csata az 1848-1849-es magyar szabadságharc legjelentősebb ütközete volt Kárpátalján. A podheringi csata helyén emelt obeliszknél tartják meg évről évre a munkácsiak a március 15-i ünnepségüket, valamint elzarándokolnak ide a csata évfordulóján is.