Harangház és festett jelfái

A fürdő előtti park különleges látványossága a millennium évében felavatott Harangház, ahol Oborzil Editnek, a városunkban született iparművésznek és férjének, Jeney Tibornak a különleges haranggyűjtemény-adománya nézhető meg.A látványos építészeti alkotás Rácz Zoltán építész munkája.

A harangokat különleges alumínium ötvözetből állították elő. A hagyományos harangoknál súlyuk könnyebb, gyártásuk rövidebb időt igényel. Réselt eljárással készültek. Ennek lényege, hogy a harang köpenyébe réseket hasítottak. Hangzásuk a harang nagyságától, a rések helyzetétől függ. Egy oktáv terjedelemre hangolhatók. Minden harang egyedi tervezésű. Készítésükhöz a Jeney-Oborzil művészházaspár világszabadalmat szerzett.
A bejáratnál levő Kölcsey-harangra a jeles magyar költő: "Hass, alkoss, gyarapíts!" idézete került. A harang koronája egy földgömb. Azt jelképezi, hogy a felszólítás minden nemzet fiához szól.
Középen négy, fához hasonlóan összehajló betonoszlop között látható a világharang.
Az adományozó hitvallását fejezi ki: "a földön élö valamennyi ember összetartozik és egymásra utalt." Fölötte 12 kisebb harang sorakozik, melyek harangjátékra is alkalmasak.
Az építmény belső részén egy kis tóban tíz, Szent István-harang sorakozik. Rajtuk az államalapító király latin nyelvű intelmei olvashatók.
A harangok fölé az égboltozatot jelképező tetőzet borul, középen az életet adó napkoronggal: A talpazat egyik fele természetes anyagú terméskő, a másik fele mesterséges burkolat. A kétféle anyag a jó és a rossz örök küzdelmét jelképezi. A kettőt a Tejút választja el egymástól, mely a magyar népmesékben szereplő életfához vezet.
A talapzatba ágyazva faragott oszlopok állanak. Ezek a múltat, a magyar történelem kiemelkedő eseményeit ábrázolják. Bent egy sima faragatlan oszlop látható. Ez az ismeretlen jövő. A faragványok készítője Nagy Imre népi iparművész.
A tetőzet alatt Galánffi András, a népművészet mesterének faragott rönk padjai kaptak helyet. A háttérben három dombon elhelyezve a magyar őstörténet jelképei láthatók. (Készítette Györi László szobrászművész.) Mindhárom akácfából készült plasztika színesre festve.