Beregszentmiklósi várkastély (Telegdi-Rákóczi-kastély)

A XV. században épült. Stratégiai szempontból a vár nagyon jól meg volt erősítve: környékén földsáncok és árkok húzódtak, déli oldalát pedig a Latorca folyó védte.

A várkastély emeletes, U alaprajzú, az északi és a déli sarkain kiálló kerek, illetve sokszögű saroktornyokkal. Lent nagy pincék terülnek el, a földszinti keresztboltozatú rész a saroktornyokon kívül hat szobát és konyhát, valamint egy hajdan palotának nevezett tágas előcsarnokot tartalmaz, míg fent az emeleten hosszú keskeny folyosóból nyíló hat kis szoba és egy nagy terem található.

1734-ben kéményeket építettek a házra. Az eresz alatt körben lőrések vannak, amelyek a várkastély eredeti rendeltetésére utalnak. A vár az 1657-es évben súlyos sebeket kapott Ljubomir lengyel fejedelem seregei által. Ezt követően a vár stratégiai szerepét elvesztette, a Habsburg ellenes 1703-1711-es Rákóczi forradalom és szabadságharc leverését követően maga a fejedelem, Rákóczi Ferenc is ide menekült. A várat akkoriban kötözőként használták a felkelésben megsérült katonák számára. Az utóbbi években megkezdődött a kastély felújítása, látogatható.